Typ10 bij u op school? Dat kan!

Gezien de technologische vooruitgang van onze maatschappij is de vaardigheid blind typen essentieel voor ieder kind. Typ10 wil elk kind die kans geven en is dan ook uitermate geschikt om toe te passen in een klassituatie, zowel in het bijzonder onderwijs als het reguliere basis- en secundaire onderwijs.

Voor kinderen die met softwareprogramma’s mogen werken in de klas is de unieke aanpak van Typ10 een bijzondere meerwaarde. Blind typen is voor hen immers van extra groot belang. Deze leerlingen kunnen door de zorgcoördinator (of therapeut in de omgeving) begeleid worden.

Bijzonder Onderwijs
De ervaring leert ons dat een optimaal resultaat behaald wordt door de 10 lessen uit te spreiden over een volledig schooljaar. Op die manier krijgen de leerlingen voldoende tijd om de leerstof te verwerken op hun eigen leertempo.
Referentie: BuBaO KlimOp in Tongeren

Lager Onderwijs
De (vak-)leerkracht begeleidt de leerlingen in 10 lessen naar de basisvaardigheden van blind typen. Dit gebeurt aan de hand van het volledig didactisch opgebouwd werkboekje. De kinderen gebruiken daarbuiten zelfstandig de onlinemodule om thuis of in de klas te oefenen. De leerkracht heeft inzage in ieders evolutie en kan per leerling de correctheid, snelheid en taken opvolgen. Zelfs geïndividualiseerd huiswerk behoort tot de mogelijkheden.
Referentie: Basisschool Boxbergheide te Genk

Secundair Onderwijs
De nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs bevatten steeds grotere onderdelen over IT. Het wordt dan ook essentieel dat leerlingen goed kunnen typen. Meer en meer scholen werken met laptops, iPads, chromebooks etc in plaats van en/of als aanvulling op de handboeken. Typ10 is conform de doelen van de leerplannen en beantwoordt aan de richtlijnen die deze doelen vooropstellen.
Referentie: Sint-Ursula Instituut te Lier

Heeft u wel interesse in Typ10, maar kan deze om praktische of andere redenen niet geïntegreerd worden in uw klassituatie? Neem vrijblijvend contact op met ons. C&Explore gaat graag samen met u op zoek naar mogelijkheden om de lessen buiten de schooluren aan te bieden. Laat ons iets weten op info@typ10.be of via het nummer 0486/94 30 75 (Christiaan Giudice).

Typ10 bij u op school? Zo gaat u te werk...

Opleiding

We bewaken heel erg de kwaliteit van ons programma. Daarom verwachten we dat elke leerkracht of begeleider die tijdens de schooluren met Typ10 wil werken onze opleiding volgt. Deze interactieve dagcursus van 9u tot 15u15 introduceert u in de wereld van Typ10. De cursus is praktijkgericht en maakt ruimte voor al uw vragen en opmerkingen. Hierna kunt u dadelijk aan de slag!

Scholen die Typ10 willen integreren in hun lessen

De prijs voor deze cursus bedraagt €275 per leerkracht. Broodjesmaaltijd, drank en de didactische map zijn hierbij inbegrepen.
Zijn er meerdere collega’s geïnteresseerd? Vanaf 10 personen per school/scholengroep komen wij de opleiding ter plaatse geven op een dag naar uw keuze. De prijs bedraagt in dit geval €220 per persoon.

Materiaal

De school heeft een licentie nodig waarop de Typ10 leerkracht kan inloggen om de kinderen op te volgen. De licentie kost €75 per kalenderjaar.
Per leerling wordt €15 gerekend voor een werkboekje inclusief een profiel voor Typ10-online.
Wanneer u per jaar voor meer dan 50 leerlingen een profiel en werkboekje bestelt, valt de kost van de schoollicentie weg.

Voor bestellingen met rechtstreekse betaling kan u terecht op onze webshop
Andere bestellingen kan u plaatsen via info@c-explore.comVolgende cursussen:


Alle toekomstige cursussen gaan momenteel online door!

9u tot 15u15 (inloguur wordt u op voorhand medegedeeld)
Locatie: #uw kot

Data:
Maandag 22 november 2021
Vrijdag 10 december 2021
Vrijdag 28 januari 2022
Vrijdag 11 februari 2022
Dinsdag 22 februari 2022
Vrijdag 11 maart 2022
Vrijdag 1 april 2022
Vrijdag 15 april 2022
Vrijdag 29 april 2022
Vrijdag 6 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Vrijdag 10 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022
Dinsdag 23 augustus 2022
Vrijdag 26 augustus 2022
Dinsdag 30 augustus 2022

 

Trainingscursus Typ10 Scholen

Gegevens school:

België

Gegevens deelnemer:

1 Hierop krijg je een bevestiging van je inschrijving
2 Indien de cursus niet kan doorgaan, word je hierop verwittigd.

Login TTO

typ10 logo

typ10 typen
typ10 typen


C&Explore

Met de steun van