nl - fr
 

De opbouw van de cursus

De cursus is opgebouwd rond 10 lessen. Het blind typen wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis wordt er natuurlijk geoefend zodat ze het motorisch leren stap voor stap gaan automatiseren. De ouders worden hierin betrokken.
De eerste vijf lessen werken we enkel via een toetsenbord. Vanaf les 6 mogen de leerlingen zelf een laptop meenemen zodat ze de vaardigheid blind typen onder de knie krijgen. Eveneens leren de leerlingen met Typ10 Online werken. Na de lessenreeks kan men één jaar verder oefenen om zo hun snelheid te verhogen.

Onze groepjes bestaan maximum uit 9 leerlingen.
De prijs voor deze groepslessen bedraagt €195/pp., het didactisch materiaal inbegrepen en een jaarprofiel inbegrepen.

U kan zich hieronder inschrijven voor de volgende groepslessen.

Groep 1 VBS Ter Bank Leuven:
Start: Dinsdag 30/01/2018 om 15u40 (VOLZET)

Groep 2 Basisschool De Eikelaar Reet:
Start: Vrijdag 02/03/2018 om 12u30

*andere cursussen worden later georganiseerd in en buiten de scholen

Groepsles Typ10

België